Strona używa
plików cookies.

Akceptuję
Rozwiąż test z obszaru zagadnień prawnych (50% zadań na egzaminie dotyczy zagadnień prawnych!), lub przetestuj swoją wiedzę z wybranego aktu prawnego.

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym   

47  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym   

38  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi   

184  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych   

58  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych   

448  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Kodeks cywilny   

462  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Kodeks spółek handlowych   

564  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji   

49  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Ustawa o obligacjach   

133  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Prawo dewizowe   

88  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Ustawa o giełdach towarowych   

102  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Ustawa o rachunkowości   

297  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Rozporządzenia Ministra Finansów do ustawy o rachunkowości   

140  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych   

86  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców   

32  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich   

39  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Ustawy podatkowe   

576  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, obowiązujący na BondSpot S.A.   

105  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Regulamin rozliczeń transakcji, obowiązujący w KDPW_CCP S.A.   

69  pytań
Pakiet opracowany zgodnie z najnowszym Komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami...   

28  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami... więcej »

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2   

26  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust.... więcej »

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich   

16  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych   

21  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP   

182  pytań
Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014   

21  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, art. 1-18   

80  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, art. 1-18

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, art. 1-5,7,11-13,24-47   

38  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, art. 1-5,7,11-13,24-47

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi   

186  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1539)   

74  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1539 oraz... więcej »

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, art. 1 – 199, 219 – 263, 280 – 286   

151  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, art. 1 – 199, 219 – 263, 280 – 286

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, art. 8 – 221, 33 - 43, 551 – 552, 554 - 116, 353 - 387, 389 - 390, 394 - 396, 450 - 497, 509 – 525, 535 - 555, 734-751, 758 - 773, 835 - 845...   

86  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, art. 8 – 221, 33 - 43, 551 – 552, 554 - 116, 353 - 387, 389 - 390, 394 - 396, 450 - 497, 509 – 525, 535 - 555, 734-751, 758 - 773, 835 - 845, 853 –... więcej »

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, art. 1 – 7, 301 – 490, 585 - 595   

99  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, art. 1 – 7, 301 – 490, 585 - 595

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach   

29  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych   

21  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości   

154  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Regulamin Giełdy, obowiązujący na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   

181  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Regulamin Giełdy, obowiązujący na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   

129  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, obowiązujący na BondSpot S.A. (wcześniej Regulamin obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO)   

63  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, obowiązujący na BondSpot S.A. (wcześniej Regulamin obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO)

Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.   

34  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.

Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.   

19  pytań
Zestaw pytań testowych z egzaminów przeprowadzonych w latach ubiegłych.
Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.

Istnieje możliwość ułożenia samemu testu z dowolnie wybranego działu. Nie jesteś skazany na rozwiązywanie długich testów. Za każdym razem sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test. Test może mieć od 10 do 150 pytań.
Grupa ArsLege:

Niestety, ale ta strona dostępna jest tylko do przeglądania w przeglądarce internetowej i nie można jej drukować.