Strona używa
plików cookies.

Akceptuję

Dlaczego My?

Dlaczego?

Odpowiedź jest prosta. Z nami zdasz egzamin maklerski!

Dajemy Ci do dyspozycji narzędzia, które skutecznie pomogą Ci przygotować się do Twojego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Największa baza pytań egzaminacyjnych na maklera papierów wartościowych

Dajemy do Państwa dyspozycji platformę wraz z największą w kraju bazą pytań egzaminacyjnych dla osób przygotowujących się do egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Skorzystaj z naszej oferty:

Dostęp do innowacyjnej platformy edukacyjnej
4000 pytań testowych z zagadnień prawnych wraz z aktualną podstawą prawną
1000 zadań z rozwiązaniami i wyjaśnieniami oraz odniesieniami do literatury fachowej
testy z prawa
Testy przez 1 miesiąc
Cena: 299,00 zł
(zawiera 0% VAT)
Kup
testy z prawa
Testy przez 2 miesiące
Cena: 399,00 zł
(zawiera 0% VAT)
Kup
testy z prawa
Testy przez 3 miesiące
Cena: 499,00 zł
(zawiera 0% VAT)
Kup
testy z prawa
Testy przez 6 miesięcy
Cena: 599,00 zł
(zawiera 0% VAT)
Kup

Pytania z zagadnień prawnych opracowane zostały przez specjalistów serwisu prawa ArsLege.pl na podstawie najnowszego Komunikatu Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego zawierający wszystkie wymagane akty prawne i regulaminy.

testy na maklera

Testy z lat ubiegłych

Bazę wzbogacono o pytania z egzaminów maklerskich , które odbyły się w ubiegłych latach. Rozwiązania i wyjaśnienia do zadań układali maklerzy papierów wartościowych, między innymi Mariusz Śliwiński, DI 444, MPW 2597.

Innowacyjne sposób nauki do egzaminu na licencję maklerską

testy na maklera

Nasza platforma pozwala szybko i skutecznie przygotować się do egzaminu na maklera papierów wartościowych

Udostępniamy Państwu dwa tryby rozwiązywania testów egzaminacyjnych:

tryb nauki, który pozwala uczyć się w trakcie rozwiązywania testów. Po odpowiedzi na pytanie testowe pojawia się prawidłowa odpowiedź wraz z podstawą prawną i aktualną treścią. Ten sposób pozwala doskonale przygotować się do egzaminu na doradcę podatkowego dzięki rozwiązywaniu testów.

Tryb egzaminacyjny to symulacja egzaminu- odpowiedzi, wyniki oraz podstawa prawa jest wyświetlana dopiero po zakończeniu testu.

Pełna i aktualna treść podstawy prawnej przy każdym pytaniu

Codziennie aktualizowana podstawa prawna!

Przy każdym pytaniu pojawia się podstawa prawna wraz jej pełną treścią.

Monitorujemy zmieniające się brzmienie aktów prawnych wymaganych na egzaminie maklerskim. Pytania oraz odpowiedzi są aktualizowane zgodnie z wchodzącymi w życie zmianami. Dzięki temu masz pewność, że uczysz się tylko aktualnych przepisów.

testy na maklera

Pełne wyjaśnienia zadań

Zadania prezentowane w naszym serwisie posiadają nie tylko odpowiedzi ale również wyjaśnienia opracowane przez maklerów papierów wartościowych oraz odwołania do literatury branżowej.

Nauka sukcesywna przynosi sukcesy!

Opanowanie na raz całego materiału wymaganego na egzaminie maklerskim nie jest możliwie. Rozwiązaniem jest nauka partiami. Dajemy Ci taką możliwość! Istnieje opcja wyboru testu ze wskazanej ustawy, rozporządzenia czy regulaminu. Jest to najbardziej wydajna metoda nauki.

Ucz się gdziekolwiek jesteś! Nie ma ograniczeń w korzystaniu z testów! Możesz rozwiązywać je w domu, pracy czy kawiarni. Wystarczy dostęp do internetu!

Analizuj swoje postępy w nauce!

Każde rozwiązane przez Ciebie pytanie zostaje zapisane. Masz wgląd do swoich wyników. Sprawdź jakich odpowiedzi udzielałeś w poprzednich testach.


Oceniaj swoje postępy w nauce i stopień przygotowania do egzaminu na maklera papierów wartościowych.Rozpocznij rozwiązywanie testów już teraz! “Załóż konto” lub “Zaloguj się”, aby w pełni korzystać z serwisu.

testy na maklera
Komunikat Komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych: Informacje_dotyczace_egzaminow.
Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępu do sieci Internet;
  2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  3. zarejestrowanie się w Serwisie,
  4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
  5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
  1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
  2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
    a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
 
Grupa ArsLege:

Niestety, ale ta strona dostępna jest tylko do przeglądania w przeglądarce internetowej i nie można jej drukować.